top of page
Videoovervåkning

Vi har drevet med videoovervåking i Åelva siden 2005.

I 2022 satte i ut en Vaki Riverwatcher. Denne gjør at også du kan sitte hjemme å se hva som skjer i Åelva.

På grunn av høy vannstand og stort trykk i elva har vi ikke fått satt ut kameraet for 2023 sesongen enda.

Du går til internettadressen: riverwatcherdaily.is/rivers

Da kommer du hit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velg så Åelva.

Da kommer du hit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dersom du klikker på en av søylene, for eksempel 18. mai får du opp dette bildet:

 

 

Dette er en liste over alle fiskene som har passert videotelleren. Klikk på en linje, og du får se fisken passere gjennom Vaki tunnelen.

Ved å velge andre datoer(søyler) vil du få se det som har passert på denne datoen.

Vaki-systemet skiller ikke på fisketype. Vi må inn og artsbestemme fisken.

Kurvene og tallene som oppgis i Vaki-systemet er derfor en sum av alt oppvandrende og nedvandrende.

Så når du ser i bilde 2 at det har gått opp 74 og ned 221, så er dette en blanding av sjøørret, vinterstøing, 

laks, flyndre og oter.

Vi må derfor selv utarbeide rapporter der vi skiller på fisketype.

Skjermbilde 2023-05-27 kl. 21.55.39.png

Oversikt over kameraplassering i Åelva

Skjermbilde 2023-05-27 kl. 21.57.12.png
Skjermbilde 2023-05-27 kl. 21.58.37.png
Skjermbilde 2023-05-27 kl. 21.56.25.png
Oppvandring av laks i Åelva 2005-2016
Utvandring av laksesmolt i Åelva 2006-2016
bottom of page