top of page

Parkering og camping

Fiskeforetaket har laget parkeringsplass for campingvogn og bil like ved Å-elva, 200 meter etter at du tar av fra FV 82 mot Nordmela. Det er også bygd en parkeringsplass i to nivå for bil/vogn ved Ånesvatnet. Ellers er det gode muligheter for parkering og telting langs vassdraget innenfor friluftslovens rammer.

Parkeringsplassen ved Ånesvannet

Ånes Camping tilbyr overnatting i 1 hytte

For mer informasjon besøk Hennystua her.

bottom of page