top of page

Fiskeregler for følgende områder

Ånesvatnet (unntatt området mellom Stampelva og Teknedalselva),Teknedalsvatnet, Bødalsvatnet og nedre del av Bødalselva (opp til Svandalsbrua):

 1. Det er kun tillatt å fiske med stang/håndsnøre forsynt med en enkel krok for mark, eller en enkel/ dobbel kroket flue. Dog er sluk tillatt i de respektive vatn.

 2. Det er ikke tillatt å fiske med mer enn 1 stang pr. fisker.

 3. Fisket må kun foregå fra strand og elvebredd.

 4. Fiske fra uregistrert båt er ikke tillatt.

 5. Fiskekortet kan ikke overdras.

 6. Det er ikke lov til å rydde bort vegetasjon langs vatn/elvebredd.

 7. Fiskeforetaket forbeholder seg retten til å begrense fiske i vassdraget i multebærtiden, eller når andre forhold taler for det.

 8. Fangstrapport skal innleveres snarest mulig etter fangst av laks og sjøørret. Også rapport: 0 fisk 0 kg. Manglende rapport medfører utestenging fra vassdraget. (Siste frist for innlevering av rapport er 10. september).

 9. Overtredelse av foran nevnte bestemmelser kan medføre bortvisning, eventuelt påtale. Forøvrig må gjeldene regler og bestemmelser for fiske etter anadrom- og innenlandsfisk følges.

 10. Innskrenking av fiske blir kunngjort her under INFORMASJON, samt på vår facebookside.

   

Å-elva:
 

 1. Det er kun tillatt å fiske med stang/håndsnøre forsynt med en enkel krok for mark, eller en enkel/dobbel kroket flue. Det er ikke tillatt med opphenger-flue.

 2. Det er ikke tillatt å fiske med mer enn 1 stang pr. fisker.

 3. Fisket må kun foregå fra elvebredden. Fiske fra desinfeksjons-stasjonen til grense elv/sjø er ikke tillatt. Se unntak pk. 13.

 4. Vading i elva må ikke foregå til sjenanse for andre fiskere.

 5. Fiskekortet kan ikke overdras.

 6. Det er ikke lov til å rydde bort vegetasjon langs elvebredden.

 7. Fiskeforetaket forbeholder seg retten til å begrense fiske i elva i multebærtiden, eller når andre forhold taler for det. F.eks. liten vannstand i elva.

 8. Fangstrapport skal innleveres snarest mulig etter fangst av laks og sjøørret. Også rapport: 0 fisk 0 kg. Manglende rapport medfører utestenging fra vassdraget. (Siste frist for innlevering av rapport er 10. september) .

 9. Det skal utøves bevegelig fiske (30 min)

 10. Overtredelse av foran nevnte bestemmelser kan medføre bortvisning, eventuelt påtale. Forøvrig må gjeldene regler og bestemmelser for fiske etter anadrom- og innenlandsfisk følges.

 11. Innskrenking av fiske blir kunngjort her under INFORMASJON, samt på vår facebookside.

 12. I tidsrommet 15/6 - 31/7 er elva stengt fra kl 24.00 til kl 08.00 . I tidsrommet 1/8 - 31/8 er elva åpen for fiske hele døgnet.

 13. I perioden 1/7 - 31/7 foregår det et fiske kalt Kalksteinen nedenfor Åelv bru. Da selges det 3 fiskekort som gir rett til å fiske fra Åelv bru til Småholmen. Øvre og nedre fiskegrense skiltes. 

 14. Det er ikke tillatt å sette ut små laks for så å fortsette fiske etter større laks.

 

 

Informasjon om døgnkvote.

Kalender-døgn / Fiskekort- døgn

I forbindelse med døgn-kvoter er det kommet opp spørsmål om hva et døgn er i denne forbindelse. For å oppklare det gjelder følgende i Roksdalsvassdraget.

Når en kjøper kort i Roksdalsvassdraget må en bestemme fra hvilket klokkeslett kortet skal starte å gjelde. Dette klokkeslettet blir skrevet på fiskekortet. Et et-døgns-kort gjelder da i 24 timer fra dette tidspunkt. I løpet av disse 24 timene kan du fiske en døgnkvote (for tiden 2 laks). Har du et fler-døgns-kort, er det fortsatt klokkeslettet på kortet som gjelder. Fiskeperioden må da deles opp i 24 timers perioder fra dette klokkeslettet (fiskekort-døgn). Det vil si at en kan være heldig å få inntil 4 laks i et kalender-døgn, men da på to forskjellige fiskekort-døgn. Men en må også huske å stoppe fisket dersom en får 2 laks i et fiskekort-døgn. Da må en vente til et nytt fiskekort-døgn begynner.

 

Før du kan starte fiske, må fiskeravgiften for fiske etter anadrom fisk være betalt til staten. (Gjelder personer over 18 år). Disse selges på internett http://fiskeravgift.miljodirektoratet.no/ . Deretter kjøper du fiskekort for vatnene og elva på internett på http://www.laksefiske.no/ eller av lokale kortselgere. Se under fiskekort.

bottom of page