top of page

Kalksteinfiske

I juli mnd vil det være mulig å fiske i en sone som kalles "Kalksteinen".
Sonen vil være fra Å-brua til Småholmen. Sonen vil være åpen for fiske uavhengig vannstanden for øvrig i vassdraget. Dette fordi vannstanden her vil være mere påvirket av flo og fjære enn hvor mye nedbør som kommer i perioden.
Her vil det bli mulighet for inntil 3 personer å fiske hver dag.
Kortet vil bare gjelde den dagen det kjøpes og nye kort legges ut neste dag.
Det vil være en kvote på 2 laks pr fisker /dag i denne perioden.
Nattestengt som vanlig fra kl 24.00 til kl 08.00 i denne perioden av sesongen.
Pris for fiske i sone ”Kalkstein” er kr 400 pr døgn. Fangsten fra denne sonen går av juli kvoten på 200 laks.

bottom of page