top of page

Desinfisering

BRUKSANVISNING
 

 Sort balje og pumpekanne inneholder Virkon S i 1% brukeroppløsning.

 Blå tønne inneholder rent vann til skylling
 

1.    Ta ut stativ, og om du ønsker det, ta på hansker.
2.    Vadebukse, håv, støvler og sneller kan dyppes direkte i oppløsningen
       ( min. 15 sek.)  i sort balje og henges opp på stativet.
3.    Stenger, fiskeveske og vest henges på stativet og sprøytes med
       sprøytekanne. (Det samme kan gjøres med bukse, håv, støvler og annet utstyr
       dersom en ikke vil dyppe det direkte i oppløsningen).
4.    Fiskeveske reingjøres innvendig med svamp dyppet i oppløsningen i sort balje.
5.    Småting, så som fluer etc. legges i liten håv og dyppes i sort balje (min 15 sek.)
6.    Vent så i 15 minutter og skyll av utstyret med rent vann fra blå tønne.
7.    Fyll ut egenerklæringen og ta hoveddelen selv. Gjenparten slippes opp i den
       grønne postkassen.
8.    Heng opp hansker og sett tilbake utstyret som har vært brukt.
9.    Lukk dørene.
 

 Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA                  Mattilsynet i Andøy
                  MagnarSvandal                                          Harald Fodstad
 

 

STOPP  GYRODACTYLUS  SALARIS

EGENERKLÆRING FOR UTFØRT DESINFISERING AV FISKEUTSTYR
 
I det forebyggende arbeid mot spredning av Gyrodactylus Salaris har Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA satt opp et ubetjent desinfeksjonsannlegg ved Roksdalsvassdraget i Andøy.

Dato :        ………………
Navn :        …………………………………………………………………………………
Adresse :   …………………………………………………………………………………
erklærer herved at han/hun selv har desinfisert diverse fiskeutstyr før bruk i Roksdalsvassdraget.
Desinfeksjonen er gjort i henhold til retningslinjer gitt av Statens dyrehelsetilsyn i forskrift om forebygging, begrensning og utrydding av Gyrodactylus Salaris fastsatt av Landbruksdep. 28/2 1997.
-------------------------------------------------------  Riv her   -------------------------------------------------------------Gjenpart

            For å finne ut noe om bruken av anlegget ber vi om følgende opplysninger :
            Dato :        ………………
            Navn :        ………………………………………………………………………………
                Adresse :   ………………………………………………………………………………
                        Hvor fisket du sist :    …………………………………………………………………
            Når fisket du der :      …………………………………………………………………
Er det vassdraget du fisket i infisert :                 Ja                Nei            Vet ikke  
                                                                       □                 □                  □

bottom of page