top of page

Fiskekort

Fiskekort for sesongen 2023 selges på internett på http://www.laksefisk.no/

Så lenge det er noe igjen av kvotene (se under DRIFT SESONGEN 2023) er det mulig å kjøpe fiskekort.

Fra 2015 har det vært et ønske om at alle fiskere registrerer seg hos Scanatura og får en profil med fisker ID. Registreringen vil være knyttet opp mot egen e-postadresse. De som enda ikke har fått fisker ID kan gå til www.scanatura.no
Registreringen må gjøres med egen e-post adresse ellers kan kort ikke kjøpes på web. Fyll inn alle felt og trykk lagre. Fullføring av registreringen kommer i form av en epost fra Scanatura der du bekrefter registreringen. På "Min side" kan du som fisker sjekke egne kort, egne fangster og gjøre fangstrapportering. Profiler med feile opplysninger, andre sine e-post adresser, telefonnr ol vil ikke bli akseptert.
For noen vil gammelt brukernavn og passord funke, men e-post må verifiseres

Informasjon om døgnkvote.

Kalender-døgn / Fiskekort- døgn

I forbindelse med døgn-kvoter er det kommet opp spørsmål om hva et døgn er i denne forbindelse. For å oppklare det gjelder følgende i Roksdalsvassdraget.

Når en kjøper kort i Roksdalsvassdraget må en bestemme fra hvilket klokkeslett kortet skal starte å gjelde. Dette klokkeslettet blir skrevet på fiskekortet. Et et-døgns-kort gjelder da i 24 timer fra dette tidspunkt. I løpet av disse 24 timene kan du fiske en døgnkvote (for tiden 2 laks). Har du et fler-døgns-kort, er det fortsatt klokkeslettet på kortet som gjelder. Fiskeperioden må da deles opp i 24 timers perioder fra dette klokkeslettet (fiskekort-døgn). Det vil si at en kan være heldig å få inntil 4 laks i et kalender-døgn, men da på to forskjellige fiskekort-døgn. Men en må også huske å stoppe fisket dersom en får 2 laks i et fiskekort-døgn. Da må en vente til et nytt fiskekort-døgn begynner.

 

Det selges følgende typer fiskekort for Ånesvatnet, Bødalsvatnet, nedre del av Bødalselva og deler av Teknedalsvatnet:

Døgnkort: kr 130,-
Ukekort: kr 650,-


Det selges følgende kort for Å-elva:

Fra Ånesvatnet til desinfeksjons-stasjonen

Døgnkort: kr 260,- 
Ukekort: kr 1300,- 
 

Kortsalget stoppes ved lav vannstand.  

Fra Åelv bru til Småholmen
 

"Kalkstein-fiske" i perioden
1/7 - 31/7.

Døgnkort: kr 400,- 

Kortene legges ut for salg uavhengig av vannstand.

For mer info om denne sonen, kalt 'Kalksteinen', se under informasjon.

 

Fiskekort for sesongen 2023 selges på internett på http://www.laksefisk.no/ og i tillegg på følgende utsalgssteder:

  • Anders Moen, Å, telefon 76 14 72 74

  • Andøy Sport, Andenes, telefon 76 14 10 00

  • Matkroken, Åse telefon 76 14 72 61

  • Nordmela Landhandleri & Kafé, telefon 45 81 65 43

  • Rolf Jensen, parkeringsplassen ved Ånesvannet, telefon 40 21 62 81

  • www.laksefisk.no
     

Barn under 16 år betaler halv pris for fiskekort til Ånesvannet, Bødalsvannet og Å-elva.


Enkelte opplevere problemer med kalenderen under kjøp av fiskekort nett. Ved bruk av Internet Explorer så kommer det opp et symbol som ligner et avrevet ark på adresselinjen. Trykk på dette for å endre kompabilitetsvisning. Problemet skal da forsvinne.

Fisketidene for sesongen 2023 er:
Ånesvatnet: 1. juni til og med 31. august
Bødalsvatnet: 1. juni til og med 31. august.
Nedre del av Bødalselva: 15. juni til og med 31. august. Elva stenges ved lav vannstand samtidig som Å-elva

Å-elva: 15. juni til og med 31. august. Elva stenges ved lav vannstand. Elva kan bli stengt for fiske i slutten av juli og utover. Se info om pukkellaksfelle under Drift sesongen 2023.

NB! Fangstrapportering gjør dere fortløpende på   http://www.laksefisk.no/ under "Rapporter - fangst"

bottom of page