top of page
Fiskeforetaket

Styrets medlemmer

 

Leder

Magnar Svandal 
Adresse: Snarvn.8, 8480 Andenes
Telefon privat: 76 14 14 65
Mobil: 900 89 459
e-post:
Magnar.Svandal@gmail.com

 

Sekretær

Inge Bernt Nilsen
St. Hansveien 14, 8480 Andenes
Mobil: 900 46 618
e-post:
ib_nilsen@hotmail.com

 

Kasserer

John Arne Jørgensen
Adresse: Merkeveien 44, 8480 Andenes
Telefon privat: 76 14 11 34
Mobil: 948 42042
e-post: john.jorgensen@trollfjord.no
 

 

Prosjektleder
(Ikke medlem
av styret)

Finn Moen
Adresse: Ånes, 8485 Dverberg
Telefon privat: 76 14 72 06
Mobil: 400 34 938
e-post: finnmoen@gmail.com
 

 

Faktaopplysninger

 

Å, Ånes og Svandalen Fiskeforening ble startet etter fiskeordningssak sluttet 1976. 

I samme sak ble det dannet en Administrativ Overbygning for hele vassdraget.

1. januar 2016 skiftet foreningen selskapsform til Samvirkeforetak.
Samtidig ble navnet endret til Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA.

Roksdalsvassdraget har følgende eierinteresser:

 • Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA eier:

       Brekkelva, Bødalsvatnet, Bødalselva, del av Grunnvasselva, del av Teknedalsvatnet,
       del av Teknedalselva, del av Ånesvatnet og Å-elva.
 

 • Åse Grunneierlag eier:

       Del av Teknedalsvatnet, del av Teknedalselva, del av Ånesvatnet
 

 • Åbergsjord Grunneierlag eier:

       Storvatnet, Åbergsjordelva, del av Grunnvatnet, del av Grunnvasselva
 

 • Rundholens Grunneierlag eier:

       Del av Grunnvatnet, del av Grunnvasselva.
 

       Roksdalsvassdragets Fiskeriadministrasjon, Administrativ Overbygning
       (tinglyst organisasjon) består av :

 

 • Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA ( 2 medlemmer + formann). 

 • Åse Grunneierlag ( 1 medlem ). 

 • Åbergsjord Grunneierlag ( 1 medlem ). 

 • Rundholen Grunneierlag ( 1 medlem ).
   

        I henhold til Fiskeordningssak sluttet 26. okt. 1976, skal :
 

 • Åse Grunneierlag forvalte den del av vassdraget som tilhører gnr. 21 Åse.

 • Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA forvalter den del av vassdraget som tilhører gnr. 22 Å, gnr. 23 Ånes og gnr. 24 Svandal.

 • Åbergsjord Grunneierlag forvalter den del av vassdraget som tilhører gnr. 32 Åbergsjord.

 • Rundholens Grunneierlag forvalter den del av vassdraget som tilhører gnr. 33 Middagsfjellet.
   

Fiskeriadministrasjonen er vassdragets høyeste myndighet i kultiveringssaker. Administrasjonen kan gi anbefalinger til grunneierlagene / Fiskeforetaket i andre saker.

Å, Ånes og Svandalen Fiskeforetak SA er en tinglyst organisasjon for drift av Å-, Ånes- og Svandalen- grunneiers del av Roksdalsvassdraget.

Resten av vassdraget drives av Åse Grunneierlag, Åbergsjord Grunneierlag og Rundholen Grunneierlag hver for seg.

Roksdalsvassdraget har felles fiskeoppsyn som består av 3 til 4 personer.

bottom of page