top of page

Andøya

Andøya er en øykommune lengst nord i Vesterålen. Andøya ligger på ca. 69 breddegrader, og er dermed Nordlands nordligste kommune.

Kommunen består av både Andøy og en nordvestlig del av Hindøy.

Kommunen har et innbyggertall pr. 1.1.2012 på 5 024 fordelt over et areal på 655 km2. Nær 65 % av bosettingen finnes i tettsteder, særlig i administrasjonssenteret Andenes.


Andøy består av store strandflatepartier og bratte fjellpartier opp til 705 m.o.h. Karakteristisk for strandflaten er de store myrpartiene, blant landets største, særlig ved Dverberg, der et bredt myrområde går tvers over øya. Men det som geologisk sett har gjort Andøya kjent, er et mindre område nord for Dverberg. Her er det eneste området på land i Norge med sedimentære bergarter fra periodene jura og kritt.

Vi har mange fine elver og fiskevatn i Andøy som det selges kort til, herav ca 8 lakseførende vassdrag.

bottom of page